Светски ден на водите 22.III.


Објавено на: 24.03.2024

Светскиот ден на водите 22.III. се одбележа со изработка на еко инсталација за загадување на морињата се почесто и страдање на животните организми кои се заробуваат од пластичниот отпад, мрежи и др. Изработката е направена од учениците од III год. Марија В’чкова и Тодор Пењушков.