Видео материјали – Патронен празник


Објавено на: 09.02.2011

Одбележување на патрониот празник на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци.

 

{qtube vid:=Sxw8SfvDdDo}

 

{qtube vid:=a4ZwPPRa-iw}

 

{qtube vid:=lbYFvloHZGo}

 

{qtube vid:=91-ePcYblnE}

 

{qtube vid:=6DG5XnUv-Js}

 

{qtube vid:=EffZQOWAxeE}

 

{qtube vid:=aBx72it-5_4}