Презентации од ученици по повод Патрониот празник


Објавено на: 21.11.2022

По повод Патрониот празник на гимназијата, учениците од трета година под менторство на Стефанија Костадинова – проф. по социологија и Јасминка Ризова, стручен соработник – педагог, подготвија презентации на тема: „Зависноста на младите од социјалните мрежи“.

Презентациите ги подготвија следните ученици: Јован Калешков, Рајна Карова, Менче Ристова од III-2 клас и Муса Еминов, Вања Трпевска и Викторија Атанасова од III-7 клас.

Им благодариме на учениците за вложениот труд и одвоеното време, како и тоа, што беа дел од оваа активност за одбележување на патрониот празник на нашето училиште.

1. Зависноста на младите од социјалните мрежи

 

2. Зависноста на младите од социјалните мрежи