Добредојде за учениците во I година

Добредојде за учениците во I година

Започна новата учебна 2018/2019 година. И оваа година желбата на многу полуматуранти да го продолжат своето образование е СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци. Класните раководители на учениците во прва година им посакаа добредојде на учениците и им посакаа многу...
Соопштение за почеток на наставата во новата учебна година

Соопштение за почеток на наставата во новата учебна година

Им се соопштува на сите ученици дека наставата во новата учебна 2018/2019 година ќе започне на 03.09.2018 година (понеделник) и тоа: за учениците од I (прва) и III (трета) година со почеток во 07:00 часот, а за учениците од II (втора) и IV (четврта) година со почеток...
Oдржана работилница на тема: Изработка на бизнис план

Oдржана работилница на тема: Изработка на бизнис план

Проф. д-р Филип Ивановски и проф. д-р Македонка Димитрова од University American College – Скопје, во соработка со Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија и Уакс институтот за претприемништво и лидерски развој, на 03.07.2018 година во...
Реализирана обука на тема: Изработка на бизнис план. Почеток од нула!

Реализирана обука на тема: Изработка на бизнис план. Почеток од нула!

Проф. д-р Македонка Димитрова од University American College – Скопје, во соработка со Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија и Уакс институтот за претприемништво и лидерски развој, на 27.06.2018 година во Кавадарци оддржа обука на...
Втора работилница од проектот „Млади репортери за животна средина“

Втора работилница од проектот „Млади репортери за животна средина“

На 21,22 и 23.05.2018 година во Отешево се одржа втората работилница од Проектот „Млади репортери за животна средина“ на која учествуваа учениците од нашата Гимназија. Целта на проектот е да ги вклучи младите во општествениот живот преку лично ангажирање за одредени...