Во рамките на предметот Практична настава ученици остварија средба со Градоначалникот на Општина Кавадарци

Во рамките на предметот Практична настава ученици остварија средба со Градоначалникот на Општина Кавадарци

На ден 20.12. 2018 год, учениците од клас II 7 и клас III 7 при СОУ “Гимназија Добри Даскалов” од Кавадарци со образовен профил правен техничар, во рамките на наставните часови по наставниот предмет “Практична Настава” со предметните наставници...
Реализиран Инфо-ден на Децата правобранители и нивните заменици

Реализиран Инфо-ден на Децата правобранители и нивните заменици

На ден 18.12.2018 година во училишниот хол на нашето училиште, децата правобранители Кристина Костадиновска и Ѓорѓи Ристов и нивните заменици Жанина Богевска и Стефан Стојанов реализираа Инфо ден преку кој ја промовираа нивната функција. Преку разговор, делење флаери...
Присуство на ученици на предавање во Општина Кавадарци

Присуство на ученици на предавање во Општина Кавадарци

На ден ‎17-12-2018 уцениците од гимназијата Добри Даскалов III година по предметот Географија беа во посета на општината каде што имаше предавање за урбанизацијата како светски процес. На ова предавање посебно се потенцираше за инфаструктурата во нашиот град, дивите...
Посета на локалната самоуправа Кавадарци – одделение за имотно- правни работи

Посета на локалната самоуправа Кавадарци – одделение за имотно- правни работи

На ден 13.12. 2018 год, учениците од клас II 7 и клас III 7 при СОУ Гимназија “Добри Даскалов” од Кавадарци, во рамките на наставните часови по наставниот предмет “Практична Настава” со предметните наставници Татјана Ралевска и Слободанка...
Одржан натпреварот ,,Лидер на струка” на државно ниво

Одржан натпреварот ,,Лидер на струка” на државно ниво

На 05.12.2018 година во Куманово во СОУ ,,Перо Наков’’ се одржа државниот натпреварот ,,Лидер на струка 2018” за ученици од четврта година од економско-првната струка. Од нашето училиште учествуваа учениците:Тамара Димковска од IV-6 клас под менторство на професор...